ПОКРОВСЬКА
Церква

В селі Плішивець Гадяцького району
Полтавської області. Єдиний в Україні
мурований дев’ятибанний храм,
що зберігся до нашого часу.

previous arrow
next arrow
Slider

ОФЕРТА ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ

Дана Оферта договору приєднання (надалі за текстом «Договір») є договором приєднання для суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та фізичних осіб-споживачів, що визначає зобов’язання при здійсненні дій спрямованих на покупку проведення екскурсійних послуг та їх організацію.

 Договір розміщено на веб-сайті Комунальне підприємство «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 42398405): https://www.hadiach-travel.net.ua/, у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається, для отримання послуг через веб-сайт. Суб’єкт господарювання або фізична особа-споживач, що звертається до Комунальне підприємство «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 42398405) для проведення екскурсійних послуг та їх організацію, заявляє про повне і належне ознайомленні із умовами Договору, заявляє про прийнятність умов Договору та погоджується і приєднується до умов цього Договору

 1. ТЕРМІНОЛОГІЯ ДОГОВОРУ

1.1. «Продавець» Комунальне підприємство «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради», яке зареєстроване та діє згідно законодавства України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 42398405, юридична адреса: 37300, м. Гадяч, вул. Драгоманова, буд. 8,  тел. + 38 0500104117,  https://www.hadiach-travel.net.ua /.

1.2. «Покупець» – суб’єкт господарювання або фізична особа-споживач, що володіє необхідним і достатнім обсягом правосуб’єктності (правоздатності та дієздатності), та яка на законних підставах та з метою, яка не порушує вимог чинного законодавства України, звертається до Продавця, і відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, в цілому та безумовно приєднується до умов даного Договору.

1.3. «Номінал туристичних послуг»- Номінальна вартість туристичних послуг, яка визначає граничний розмір вартості права вимоги, щодо якої може бути проведена туристична екскурсія. Номінал екскурсійної послуги визначається за сумою коштів, сплачених Продавцю в рахунок набуття права вимоги. 

1.4. «Вартість екскурсійних послуг» – ціна набуття Утримувачем права вимоги за відповідним видом вражень, вартість та зміст визначено та/або буде визначено Продавцем на веб-сайті.

1.5. «Строк дії» –  Строк, протягом якого Покупець має право на активацію послуг.

1.6. «Веб-сайт» – сукупність веб-сторінок, які об’єднанні навігаційно, за змістом і розміщені в мережі Інтернет за адресою:  https://www.hadiach-travel.net.ua /.

1.7. «Точка сервісу» – об’єкт стаціонарної роздрібної торгівлі, розміщений у відокремленій будівлі, приміщенні або площах приміщення, у яких комерційний агент або Продавець провадять підприємницьку діяльність. Адреси та режим роботи точок продажу визначено на веб-сайті.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах визначених Договором, Продавець зобов‘язується передати у власність Покупця замовлені екскурсійні послуги, а Покупець зобов’язується оплатити  та прийняти їх, у відповідності до умов цього Договору.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОЇЗДОК ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

3.1. Замовлення на придбання екскурсійних поїздок (або надалі за текстом «Замовлення»), що надане Покупцем за телефонними номерами та/або електронною поштою, які розміщені на веб-сайті, та/або надане програмними засобами веб-сайту – є обов‘язковим для Продавця.

3.2. Продавець, від дня отримання Замовлення, формує Пропозицію з придбання екскурсійних поїздок (або надалі за текстом «Пропозиція»), згідно умов Замовлення та направляє її Покупцю за електронною поштою Покупця та/або надає її Покупцю програмними засобами веб-сайту. Направлення та/або надання Пропозиції, здійснюється згідно даних наданих особою, яка склала Замовлення.

3.2.1. Пропозиція має містити: – Прізвище та ім’я Покупця; – дату формування Пропозиції; – номінал та кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю.

3.3.2. Під час формування Пропозиції, Продавець має право засобами телефонного зв’язку та/або електронної пошти, деталізувати вимоги із особою, що склала Замовлення.

3.3. Пропозиція формується протягом 3 (трьох) календарних днів від дня її формування, якщо інший строк дії, прямо не визначений у ній.

3.4. Покупець, протягом строку дії Пропозиції, ухвалює: (І) рішення про придбання екскурсійних послуг, або (ІІ) рішення про відмову.

3.5. У випадку повідомлення Продавця про ухвалене Покупцем рішення з придбання послуг, Продавець формує екскурсійний тур, а Покупець здійснює оплату та приймання.

 

 1. СТРОКИ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ ПРИ ЇХ ЗАМОВЛЕННІ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

4.1. Покупець отримує екскурсійні послуги виключно після оплати їх вартості.

4.2. Екскурсія формується протягом 3-х днів після оплати її Покупцем.

 

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ

5.1. Керівник комунального закладу, що організовує та проводить екскурсії, видає наказ, у якому:визначає мету, строк проведення, призначення керівника групи, затвердження складу учасників та маршрут екскурсії.

5.2. Проводиться інструктаж з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час екскурсії.

5.3. Контролюється своєчасне повернення групи, що перебуває на екскурсії. При затримці з»ясувати причину та потребу в наданні допомоги.

5.4. При проведенні автобусних екскурсій, кількісний склад групи визначається з урахуванням кількості місць для сидіння в автобусі.

5.5. Дотримуватись громадського порядку, виконувати правила дорожнього руху, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності.

5.6. Зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об»єктів природи, пам»яток ісорії, культури.

 

 1. ЦІНА ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ

6.1. Вартість екскурсійних послуг формується з огляду на вартість транспортних послуг, вартості послуг екскурсовода, вартості продукції, оплати за музейні послуги та сплати за розрахунково-касове обслуговування банку. Сплата ціни за екскурсію є оплатою в рахунок набуття права вимоги, та не є завдатком.

 

 1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ВАРТОСТІ ЕКСКУРСІЙ

7.1. Оплата вартості туристичних екскурсій здійснюється в розмірі 100 % від загальної суми ціни  шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Продавця чи безпосередньо  шляхом готівкового розрахунку в касу підприємства. Також оплата здійснюється через наш Веб-сайт за допомогою безготівкової оплати системи LiqPay.

7.2. Розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні за реквізитами Продавця, які визначені на веб-сайті або у точках продажу.

 

 

 1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА УМОВИ ПРИДБАННЯ

ЕКСКУРСІЙНИХ ПОЇЗДОК

8.1. Покупець зобов‘язується звернутися безпосередньо до Продавця з повідомленням про придбання, вартість та намір придбання туру. В такому повідомленні Покупець, крім найменування обраного  також зазначає:  – власне прізвище, ім”я, по-батькові; – власний телефонний номер стільникового засобу зв’язку; – бажаний строк отримання враження. Повідомлення надається Продавцю за телефонними номерами та/або електронною поштою, які розміщені на веб-сайті, та/або через програмні засобами веб-сайту. Таке повідомлення може бути здійснено щоденно в період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

8.2. Продавець, у розумний строк, від дня отримання Повідомлення, яке визначено п. 9.1. Договору, погоджує (бронює) із Покупцем час та місце споживання обраної  послуги, та за номером телефону стільникового мобільного зв’язку, вказаного Покупцем, направляє sms-повідомлення активації обраної екскурсії.

8.2.1. Послуги, які можуть залежати від пори року, погодних умов та інших об’єктивних факторів які впливають на можливість та/або якість їх надання, погоджуються (бронюються) у сприятливий день. У випадку зміни погодних умов та інших об’єктивних факторів які впливають на можливість та/або якість послуг у погоджений (заброньований) день, тоді визначається інший найближчий сприятливий день для надання послуг.

8.3. Покупець має право змінити обрану послугу при активації  та/або після активації  та/або дату враження не більше 3 (трьох) разів попередивши Продавця про таку зміну не пізніше ніж за 72 (сімдесят дві) години або в інший раніше обумовлений термін.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ:

8.4. Продавець приймає та розглядає скарги, вимоги, претензії щодо невиконання та/або неналежного виконання

8.5. Фізична особа-споживач, як Покупець, має право розірвати Договір та вимагати повернення сплачених коштів, шляхом повідомлення Продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту укладення Договору,, якщо більший строк не визначено Продавцем на веб-сайті. Повернення сплачених коштів обумовлених даним пунктом Договору, здійснюється за адресою торгових точок, визначених на веб-сайті. Для повернення сплачених коштів, Покупець (уповноважена особа суб’єкта господарювання) зобов’язаний п

8.6. Екскурсійні послуги  не можуть бути використані на інших умовах, ніж ті, що визначені Договором.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Продавець несе відповідальність, визначену чинним в Україні законодавством.

9.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.3. У випадку істотного порушення Продавцем зобов’язань за Договором, які призвели до неможливості використання надання екскурсійних послуг, або у випадку безпідставного та необґрунтованого припинення Продавцем зобов’язань за Договором (розірвання Договору), Продавець зобов’язаний компенсувати Покупцю вартість послуг, протягом 10 (десяти) банківських днів, від дня звернення Покупця з обґрунтованою заявою про таке порушення Договору. Компенсація вартості надання послуг, яка обумовлена даним пунктом Договору, здійснюється за адресою Продавця.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Продавець звільняється від визначеної чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо він доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі. Достатнім доказом дії таких обставин та строку їх дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженим органом влади України.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється непереборна сила.

10.2.1. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Продавця характеру, які виникають без вини Продавця, поза його волею або всупереч волі чи бажанню Продавця, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Продавцем цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим, але не більше трьох місяців.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів.

 11.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у суді за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, згідно норм матеріального права України.

 

 1. ДІЯ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір діє з моменту його опублікування на веб-сайті і є безстроковим.

12.2. Припинення дії Договору та повідомлення про припинення дії Договору, здійснюється шляхом публікування Продавцем таких даних на веб-сайті, не раніше ніж за 3 (три) календарних дні до моменту припинення дії Договору. Договір є припиненим з дати, визначеної у повідомлення про припинення дії Договору.

12.3. Зміни у цей Договір, а також зміни до видів, обсягу та вартості  послуг, можуть бути внесені Продавцем, у випадку: – зміни для Продавця вартості послуг; – ухвалення Продавцем рішення про вдосконалення умов Договору. Зміни та повідомлення  здійснюється шляхом їх на веб-сайті, та/або через внесення змін до змісту Договору та/або шляхом викладення Договору у новій редакції. У випадку внесення змін до вартості права вимоги, Продавець здійснює активацію послуг за новими цінами, які було оплачено Продавцю після дня запровадження нових цін.

Вартість права вимоги за послуги, які було оплачено Покупцем до дня запровадження нових цін, визначається згідно вартості права вимоги, яка діяла на момент фактичної оплати таких послуг Продавцем. Зміни, що визначені у п. 12.3. Договору, вступають в дію через 3 (три) календарні дні з моменту їх публікування на веб-сайті, якщо більший строк набрання змінами дії прямо не визначений при їх публікації.

12.4. Покупець має право відмовитись від змін, що визначені п. 12.3. Договору. У випадку, якщо Покупець не приймає зміни до умов Договору, видів, обсягу та вартості вражень (послуг), Покупець зобов’язується направити Продавцю повідомлення про відмову від приєднання до змін до Договору.

 

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

13.1. Персональними даними для цілей цього Договору розуміються відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, зокрема: ім’я, прізвище та по-батькові, контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта), дата народження, сімейний та майновий стан, біографічні дані, освіта, професія та інші дані про особу, які були отримані Продавцем у зв’язку з виконанням цього Договору (або надалі за текстом – «персональні дані»).

13.2. Продавець зобов’язується обробляти (в тому числі, використовувати, зберігати, систематизувати, накопичувати, тощо) (надалі за текстом – «обробка») персональні дані виключно з метою виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього Договору, з метою активації Подарункових сертифікатів, та/або з метою реалізації будь-яких дій, що вимагаються відповідно до Договору та/або вимог чинного законодавства України.

13.3. Продавець зобов’язується здійснювати обробку персональних даних у відповідності з вимогами щодо обробки персональних даних, встановлених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 14.1. Продавець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним у цьому Договорів реквізитів та зобов’язується своєчасно інформувати про їх зміну.

 14.2. Приєднанням до цього Договору, в тому числі шляхом вчинення дій, що свідчать про прийняття (акцепт) цієї оферти (зокрема, у разі придбання туристичних маршрутів), особа надає свою згоду на отримання рекламних повідомлень, анонсів та пропозицій Продавця будь-яким способом, в тому числі шляхом їх направлення на електронну адресу та мобільний телефон, зокрема у вигляді SMS-повідомлень та повідомлень у месенджерах та соціальних мережах.

14.3. Повідомлення, щодо яких Договором прямо передбачена можливість їх направлення по електронній пошті або програмними засобами веб-сайту є дійсними і приймаються до уваги, якщо вони здійснені в такий спосіб. Такі повідомлення, не потребують електронного цифрового підпису і приймаються як належні.

 14.4. Продавець має право вимагати у Покупця  додаткового письмового свідчення укладення даного Договору та виконання зобов’язань за Договором. Покупець зобов’язується надати документ, що визначений даним пунктом Договору, протягом 3 (трьох) робочих днів, від дня звернення Продавця.

 

 

 

 1. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

Комунальне підприємство “Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради»

Юридична адреса: 37300, Полтавська область, м. Гадяч, вул. Драгоманова, 8,                    код ЄДРПОУ: 42398405.

 

Директор: Жуківець О.М.

Close Menu
×

Cart